Các phân hệ của HR4U

HR4U bao gồm tất cả các phân hệ chức năng, quản lý từng quy trình cụ thể một cách thông minh, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Tuyển dụng

Quản lý
Thông tin – Hồ sơ

Tiền lương
Chính sách
Chế độ

Quản lý
Chấm công
Phép

Quản lý
Đánh giá nhân sự

Quản lý quy trình
Đào tạo – Phát triển

Quản lý
Biểu mẫu – Báo cáo

Quản lý
Trang thiết bị lao động

Các Role hỗ trợ của HR4U

Hỗ trợ đối với nhà quản lý doanh nghiệp
 • Dựa vào các chỉ số và dữ liệu thực tế nhà quản lý có những đánh giá và nhìn nhận về nguồn nhân lực của từng phòng ban, của doanh nghiệp chính xác
 • Tiết kiệm thời gian chi phí đối với quy trình thu thập dữ liệu, báo báo
Hỗ trợ đối với nhà quản lý nhân sự
 • Thống nhất dữ liệu hỗ trợ việc kiểm soát hiệu suất công việc, đánh giá năng lực nhân sự một cách khách quan, chính xác
 • Tiết kiệm chi phí, nhân lực
 • Cập nhật dữ liệu và báo cáo chính xác, dễ dàng
 • Xây dựng – đề xuất kế hoạch về tuyển dụng, phát triển, đào tạo, chế độ, lương thưởng,… nhanh chóng
Hỗ trợ đối với bộ phận nhân sự
 • Tiết kiệm chi phí, thời gian thực hiện công việc
 • Các quy trình được tự động hóa
 • Thực hiện đánh giá đo lường hiệu quả công việc nhanh
 • Môi trường làm việc thân thiện, hiện đại, cởi mở gắng kết mọi nhân viên trong công ty
 • Thông tin rõ ràng, minh bạch
 • Truy vấn mọi thông tin nhân sự dễ dàng

Tham gia cùng chúng tôi

Để có được GIẢI PHÁP công nghệ tiên tiến nhất, xóa bỏ những khó khăn, rào cản

Đưa doanh nghiệp phát triển NHẢY VỌT

Hãy cùng chúng tôi NÂNG TẦM DOANH NGHIỆP của bạn

Hotline: (+84) 919 973 773

  Các ngành hàng hỗ trợ

  Patsoft – Nhà tư vấn, phát triển và cung cấp giải pháp ERP – giải pháp quản lý hệ thống tổng thể cho doanh nghiệp, giải quyết bài toán quản trị nguồn lực cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới với tất cả ngành nghề, lĩnh vực riêng biệt

  Tích hợp của HR4U

  Công nghệ Power BI

  Dữ liệu được thể hiện linh động, trực quan, công cụ thiết kế mạnh mẽ nhất hiện nay

  Stimulsoft Report

  Một giải pháp tích hợp công nghệ toàn diện với giao diện thân thiện dễ dùng bao gồm đầy đủ công cụ phục vụ người dùng xây dựng báo cáo, báo cáo thể hiện trên nhiều định dạng khác nhau.

  Microsoft

  Pdf,

  Handheld (PDA),

  Office,

  Email, ..