IoT

IoT – Intrenet vạn vật là công nghệ hiện đại mạnh mẽ nhất hiện nay. Giải pháp của Patsoft sẽ giúp tất cả các quy trình đều được tự động hóa thông qua dữ liệu được cập nhật từ các cảm biến tự động.

Các Role hỗ trợ của IoT

Hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh
  • Cung cấp quyền truy cập dữ liệu các sản phẩm, hệ thống nội bộ doanh nghiệp
  • Cập nhật dữ liệu tự động phát hiện các vấn đề
  • Lập phương án khắc phục sửa chữa lỗi giảm thiệt hại
  • Ứng dụng nhiều ngành nghề, lĩnh vực
Hỗ trợ cho người dùng
  • Ứng dụng IOT sẽ giúp cho bạn có được những phương tiện thông minh, giúp cuộc sống dễ dàng và tiện nghi hơn như nhờ các thiết bị thông minh như máy điều hòa thông minh, máy lau nhà thông minh, tủ lạnh thông minh…
  • Nhà quản lý kiểm soát mọi thông tin dữ liệu chi tiết cụ thể của từng nguyên liệu, sản phẩm mọi lúc mọi nơi thông qua mọi thiết bị.

Các ngành hàng hỗ trợ

IOT – công nghệ tương lai ứng dụng cho tất cả các ngành hàng và mọi lĩnh vực