Make to Order

Make to Order là phương pháp sản xuất theo đơn đặt hàng, quá trình sản xuất chỉ bắt đầu khi nhận được đơn dặt hàng, và thực hiện theo các thông số mà khách hàng yêu cầu.

Lợi ích cho ngành

Ứng dụng ERP giúp quản trị toàn diện doanh nghiệp, tự động hóa các hoạt động tài chính, nâng cao chất lượng sản phẩm. Tối ưu hóa nguồn lực nâng cao khả năng cạnh tranh trong ngành Tôn thép. Giúp doanh nghiệp bắt kịp xu thế chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Đổi mới

Chuyển đổi tất cả các loại lưu lượng. Chương trình của chúng tôi không ngừng mở rộng để bao gồm tất cả các dạng đối tác liên kết.

Hỗ trợ về tư liệu

Các trang dịch, biểu ngữ, sách điện tử, video,… được cung cấp bằng ngôn ngữ của bạn.

Tỷ lệ chuyển đổi cao

Nhận mức hoa hồng cao nhất có thể với chương trình tiếp thị tối ưu hóa của chúng tôi.

Quản lý chuyên biệt

Quản lý đối tác liên kết được chỉ định cho bạn sẽ liên tục hướng dẫn bạn thực hiện các nổ lực chuyển đổi.

Toàn quyền truy cập

Các trang dịch, biểu ngữ, sách điện tử, video,… được cung cấp bằng ngôn ngữ của bạn.

Độ tin cậy

Thanh toán đúng hạn và chính xác cho các khoản hoa hồng và chiết khấu với độ chính các tuyệt đối