General Introduction

Vietnam’s energy industry is increasingly diversified. With a large scale requires high technical facilities. Complex processes from extraction, production to distribution, with many industry-specific regulatory standards. In order to have a competitive advantage in the industry market, the application of ERP in enterprise resource management is an important point.

How does Patsoft solve problems?

With many years of experience in implementing ERP solutions for the Energy industry. Understand the challenges and difficulties in the industry and the unique characteristics of the industry. Patsoft has helped businesses automate all activities in production and business. Optimizing costs, maximizing profits helps businesses assert their position in the market.

JOIN US

To get the most advanced technology SOLUTION, remove difficulties and barriers

Bringing businesses to development JUMP

Join us to Elevate your BUSINESS

Hotline: (+84) 919 973 773

Error: Contact form not found.

Deployment Subsystems

Leadership Web
 • Cung cấp các chỉ số tài chính: Doanh thu, chi phí, tồn kho, công nợ, lợi nhuận, vốn đầu tư và vốn sở hữu.
 • Cung cấp dữ liệu về tiến độ sản xuất và kinh doanh, giá thành, mua hàng, tồn kho và giao hàng
 • Sức khỏe doanh nghiệp: Kế hoạch và thực hiện ngân sách, doanh thu, chi phí, công nợ và dòng tiền, cung cấp thông tin cho người lãnh đạo doanh nghiệp so sánh tiến độ kế hoạch và thực tế
 • Cung cấp các chỉ số tài chính: Doanh thu, chi phí, tồn kho, công nợ, lợi nhuận, vốn đầu tư và vốn sở hữu.
 • Cung cấp dữ liệu về tiến độ sản xuất và kinh doanh, giá thành, mua hàng, tồn kho và giao hàng
 • Sức khỏe doanh nghiệp: Kế hoạch và thực hiện ngân sách, doanh thu, chi phí, công nợ và dòng tiền, cung cấp thông tin cho người lãnh đạo doanh nghiệp so sánh tiến độ kế hoạch và thực tế
 • Trích xuất dữ liệu mọi lúc, mọi nơi
 • Thống kế số liệu tồng hợp toàn công ty
 • Theo dõi kế hoạch và thực hiện
 • Theo dõi doanh thu, chi phí
 • Theo dõi tiền, công nợ
 • Theo dõi tiến độ sản xuất và tồn kho
 • Theo dõi mọi công ty thành viên
 • Tiến độ sản xuất và giá thành
 • Kế hoạch thực hiện ngân sách
 • So sánh tiến độ kế hoạch và thực tế
 • Giúp BLĐ ra quyết định nhanh chóng
 • Tăng vị thế cạnh tranh trên thị trường
Purchase Subsystem
 • Chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, quản lý toàn bộ quy trình mua hàng, góp phần chuẩn hóa quy trình ISO
 • Giúp kiểm soát chặt chẽ mọi quy trình từ mua hàng đến kiểm nghiệm
 • Quản lý đơn hàng đa dạng: Quản lý nhiều loại đơn hàng, hợp đồng, thuế, bảo hiểm.
 • Hoạch toán chi tiết theo từng loại đơn hàng như đơn hàng chưa hóa đơn, về nhiều lần, 1 đơn nhiều phiếu nhập.
 •  Mua theo hạn ngạch.
 •  Đối chiếu công nợ phải trả
 • Từ đó hỗ trợ cho bộ phận mua hàng có thể lựa chọn, đánh giá nhà cung cấp, góp phần quản lý đơn đặt hàng tốt hơn
Warehouse Management
 • Hỗ trợ bộ phận kho hoạch toán tồn kho với nhiều phương pháp, đánh giá hàng tồn kho nhiều phương pháp.
 • Về hàng hóa và lưu kho giúp giải quyết vấn đề về quản lý một mặt hàng nhiều đơn vị tính, hàng không lưu kho, kho không giá.
 • Sử dung mã vạch và QR code vào quy trình quản lý, giải pháp mã vạch từ đơn giản đến phức tạp Scan QR code trên mobile.
 • Cảnh báo kho: Kiểm kê kho, cảnh báo hàng hết hạn sử dụng, thống kê hàng chậm luân chuyển, sắp xếp hàng vào kho thông minh.
Sales Subsystem
 • Chuẩn hóa quy trình báo giá, Chuẩn hóa quy trình bán hàng nhân viên sales
 • Bán hàng đặc thù theo dự án, hợp đồng, hạn ngạch, theo đơn hàng, theo bộ
 • Hỗ trợ quản lý đơn hàng theo khu vực, theo nhân viên, theo giao hàng, hậu mãi.
 • Công cụ quản lý khuyến mãi, huê hồng như tính huê hồng, hiệu quả nhân viên, giá bán linh động theo đối tượng, nhiều hình thức khuyến mãi.
Production Subsystem
 • Tích hợp toàn bộ quy trình thông qua việc tích hợp toàn bộ các phân hệ liên quan
 • Theo dõi tiến độ sản xuất, tạo lệnh sản xuất cho nhiều sản phẩm.
 • Quản lý chi tiết công đoạn: Gửi nhận gia công, nhập kho giữa công đoạn sản xuất, giá thành chi tiết từng mẻ, lệnh sản xuất.
 • Cảnh báo tại kho xưởng: Kiểm kê kho, cảnh báo hàng hết hạn sử dụng, thống kê hàng chậm luân chuyển, sắp xếp hàng vào kho thông minh.
QC-QA Management
 • Chuẩn hóa quy trình kiểm nghiệm, ứng dụng cho phòng QA QC.
 • Định nghĩa các chỉ tiêu kiểm nghiệm, tiêu chuẩn kiểm nghiệm NL, BTP, TP.
 • Phê duyệt kết quả kiểm nghiệm trên hệ thống, quản lý hồ sơ lô
 • Kiểm soát công thức sản xuất (BOM) và hồ sơ lô trong sản xuất
 • Kiểm soát độ ổn định sản phẩm sau sản xuất.
Finance Subsystem
 • Chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ (tiền, công nợ)
 • Kế toán giá thành (Giá thành theo sản phẩm, giá thành theo đơn hàng)
 • Quản lý phân cấp theo Cost center
 • Phân quyền chi tiết toàn hệ thống
 • Hoạch toán tự động
Human resource - Salary
 • Tuyển dụng và đào tạo
 • Thông tin tuyển dụng
 • Quá trình đào tạo
 • Đánh giá KPI
 • Thông tin nhân viên
 • Hợp đồng lao động và chính sách thuế
 • Thông tin nhân viên và người thân
 • Chấm công và tính lương
 • Chấm công và tính lương
 • Nghỉ phép, tăng ca…
 • Lương thời gian, lương theo sản phẩm
 • Tích hợp các phân hệ
 • Tích hợp kế toán
 • Tích hợp sản xuất quản lý lương theo ca

Industry Benefits

ERP application helps to comprehensively manage enterprises in the Energy industry, automate production activities, and improve product quality. Optimizing resources to improve competitiveness in the real estate industry. Helping businesses catch up with the trend of digital transformation and sustainable development.

Accurate data, across departments

Enhance competitive position

Process standardization

Cost Optimization

Renew

Convert all types of traffic. Our program is constantly expanding to include all types of affiliate partners.

Documentation support

Translated pages, banners, e-books, videos, etc. are provided in your language.

High conversion rate

Get the highest possible commission with our optimized marketing program.

Specialized management

The affiliate manager assigned to you will continuously guide you through your conversion efforts.

Full access

Translated pages, banners, e-books, videos, etc. are provided in your language.

Reliability

Paying on time and accurately for commissions and discounts with absolute accuracy

Kết nối

Luôn đi đầu trong công nghệ – Acumatica – đơn vị cung cấp ERP số 1 trên thế giới và đối tác chiến lược của Patsoft. Acmatica cung cấp giải pháp quản trị tốt nhất cho doanh nghiệp. Tái cấu trúc theo chuyển đổi số với khả năng tích hợp nhiều công nghệ hiện đại, mạnh mẽ