Tuyển dụng nhân viên QA/QC

Admin       Print    

Mô tả công việc

  • Kiểm lỗi phần mềm.
  • Đảm bảo chất lượng khi release cho khách hàng.

Request

  • 22 – 30 tuổi.
  • Tốt nghiệp cử nhân kinh tế chuyên ngành tài chính kế toán, kế toán kiểm toán.
  • Có tính cẩn thận.
  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.

Bài mới