Tuyển dụng nhân viên phân tích thiết kế

Admin       Print    

Mô tả công việc

  • Lập tài liệu mô tả thiết kế chi tiết cho lập trình
  • Phân tích thiết kế hệ thống
  • Tương tác tốt với bộ phận tư vấn triển khai để nắm bắt nhu cầu khách hàng

Yêu cầu

  • 22 – 30 tuổi
  • Tốt nghiệp cử nhân kinh tế chuyên ngành toán tin, tin học quản lý hoặc Aptech
  • Có kiến thức về các ngôn ngữ lập trình
  • Sử dụng thành thạo SQL Server
  • Có tư duy logic tốt
  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm

Bài mới Bài trước