Tuyển dụng nhân viên tư vấn triển khai

Admin       Print    

Mô tả công việc

  • Tư vấn xây dựng hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp
  • Đào đạo huấn luyện khách hàng ứng dụng B4U-ERP
  • Tư vấn cho khách hàng về các nghiệp vụ kế toán, nhân sự, kinh doanh, kho, sản xuất…
  • Kỹ năng quản lý dự án, đúng tiến độ triển khai

Yêu cầu

  • 22 - 30 tuổi
  • Có kinh nghiệm làm kế toán
  • Tốt nghiệp cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán tài chính, kiểm toán, quản trị kinh doanh
  • Hiểu và vận dụng tốt các văn bản pháp lý về chế độ kế toán Việt Nam
  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai ERP

Bài trước