Trang tuyển dụng Patsoft

Tuyển dụng nhân viên tư vấn triển khai

Admin       Print    

Mô tả công việc

 • Tư vấn xây dựng hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp
 • Đào đạo huấn luyện khách hàng ứng dụng B4U-ERP
 • Tư vấn cho khách hàng về các nghiệp vụ kế toán, nhân sự, kinh doanh, kho, sản xuất…
 • Kỹ năng quản lý dự án, đúng tiến độ triển khai

Đọc tiếp...

Tuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàng

Admin       Print    

Mô tả công việc

 • Cập nhật phiên bản mới cho khách hàng
 • Hỗ trợ tư vấn & sửa lỗi hệ thống cho khách hàng trong thời gian bảo hành, bảo trì

Đọc tiếp...

Tuyển dụng nhân viên phân tích thiết kế

Admin       Print    

Mô tả công việc

 • Lập tài liệu mô tả thiết kế chi tiết cho lập trình
 • Phân tích thiết kế hệ thống
 • Tương tác tốt với bộ phận tư vấn triển khai để nắm bắt nhu cầu khách hàng

Đọc tiếp...

Tuyển dụng nhân viên lập trình

Admin       Print    

Mô tả công việc

 • Chịu trách nhiệm viết code cho hệ thống phần mềm B4U-ERP.
 • Có kỹ năng nghiên cứu và tìm kiếm các công cụ lập trình mới

Đọc tiếp...

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Admin       Print    

Mô tả công việc

 • Tìm kiếm khách hàng và phát triển thị trường.
 • Nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh.
 • Giới thiệu & tư vấn các sản phẩm của Patsoft cho khách hàng.
 • Phối hợp để tổ chức hội thảo, sự kiện do công ty tổ chức.
 • Phối hợp với các phòng ban trong công ty để theo dõi tiến độ thực hiện dự án phụ trách.
 • Chịu trách nhiệm doanh số ban lãnh đạo giao.

Đọc tiếp...